Naše vize je:

Humanismus 4.0,

který vnímáme jako myšlenkový základ transformujícího se lidstva na počátku 21 století.

Humanismus, svojí pronikavou změnou v pohledu člověka na sebe, ovlivňuje různé myšlenkové směry a postoje zaměřené na roli jednotlivce ve světě od doby antiky až do dnešního dne.

Život má svou vlastní, nenahraditelnou hodnotu a k jeho vědomému a odpovědnému prožití člověk potřebuje osobní svobodu a krásu.

Krásu, kterou lze vidět, slyšet a prožít, a kterou lze spatřit i v jazyce, kterým mluvíme.

Svobodu, kterou potřebujeme k tomu, abychom mohli krásu sdílet, musíme vždy vyvážit stejnou mírou odpovědnosti.

Žijeme a tvoříme v harmonii se svojí vizí, otevřeně sdílíme zkušenosti a nacházíme nové cesty, jak vědomě utvářet náš svět.